DANE STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej PABIKS FormauDyBy Pabianice”

95-200 Pabianice

ul. Grota Roweckiego 3

NIP 731-186-94-94

REGON 473 190 592

KRS 0000597578

KONTO  PA CO BANK 44 8788 0009 0021 6140 2006 0001