OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia Piłki Ręcznej PABIKS zwołuje na dzień 04.06.2021 Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Stowarzyszenia. Porządek obrad:

1.      Otwarcie zebrania

2.      Wybór Przewodniczącego Zebrania.

3.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4.      Wybór Prezydium Zebrania – Sekretarza i Członka

5.      Podjęcie uchwały o uchylenie dotychczas obowiązującego statutu stowarzyszenia.

6.      Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu nowego statutu stowarzyszenia.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  Wiceprezesa Zarządu.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków uzyskanych z nadwyżki na rok 2020.

10.   Zakończenie zebrania

 Miejsce zebrania: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. gen. Roweckiego “Grota” 3.

Data zebrania: I termin 4.06.2021 godz.18.00

                         II termin 4.06.2021 godz. 18.15

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *