Zapraszamy mieszkańców naszego miasta ( nie tylko członków i zawodników naszego klubu) w środę 4.07.2018r. na teren Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach, ul. Bugaj 110 (Lewityn) na imprezę prozdrowotną “AKCJA LATO” organizowaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach, pod patronatem Starosty Pabianickiego i przy naszym skromnym udziale.

AKCJA LATO ma na celu podniesienie świadomości z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa podczas wakacji, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych wśród najmłodszych. Znajdziecie nas wraz z naszym partnerem firmą Forma u DyBy w godzinach 10-14 na boisku do piłki plażowej.