.
.

STATUT STATUT STATUT STATUT STATUT STATUT STATUT STATUT STATUT STATUT STATUT STATUT STATUT STATUT STATUT

Zarząd Stowarzyszenia Piłki Ręcznej PABIKS informuje, że zwołuje na dzień 23 maja 2016r. Nadzwyczajne Walne Zebranie. Porządek obrad: przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015. Miejsce zebrania: Sala Konferencyjna MOSiR Pabianice, ul. Grota Roweckego 3.
I termin zebrania: godzina 18.45
II termin zebrania : godzina 19:00

Sponsorzy