.
.

SPR PABIKS i AKADEMIA MAŁYCH MISTRZÓW ARTURA SIÓDMIAKA

Nowy Zarząd Stowarzyszenia Piłki Ręcznej PABIKS Pabianice, na którego czele stoi prezes  Marcin Zajkiewicz porozumiał się  Fundacją Artura Siódmiaka w celu otwarcia w Pabianicach Akademii Małych Mistrzów. Na bazie porozumienia w kwietniu rozpocznie działalność jedyna w woj.łódzkim Akademia Małych Mistrzów z programem skierowanym do dzieci z klas 0-3 i 4-6 szkoły podstawowej.

Główną ideą projektu jest popularyzacja piłki ręcznej wśród dzieci oraz wzbudzenie w nich zainteresowania i pasji do uprawiania sportu.

Realizowany projekt zakłada utworzenie 20 ośrodków szkoleniowych w zakresie podstaw piłki ręcznej.

Dzięki aktywności fizycznej możemy zahamować proces pogarszania się stanu zdrowia najmłodszego społeczeństwa oraz rozwijać ich potencjał.

Pozytywne emocje jakie towarzyszą dziecku ćwiczącemu z Mistrzem oraz rodzinie, która wspiera i kibicuje małemu sportowcowi są bezsprzecznie jednym z bezcennych składników projektu.
Należy do nich również edukacja przez sport dzięki, której dziecko uczy się pracy w zespole, zasad sportowych, zdrowej rywalizacji oraz integruje się z rówieśnikami.

Najmłodsi będą mieli możliwość spotkań z Arturem Siódmiakiem oraz innymi wspaniałymi polskimi sportowcami, którzy podzielą się z nimi swoim doświadczeniem. Ich zadaniem będzie inspirować i wskazywać najmłodszym drogę do sportowego sukcesu, która prowadzi przez ciężką pracę, wyrzeczenia i regularny trening.” Cyt: http://fundacjaakademiasportu.pl/amm/

Pabianice jako miasto mające 60 lat tradycji piłki ręcznej oraz sprzyjające położenie geograficzne może stać się centrum większych imprez związanych z Akademią oraz popularyzacją piłki ręcznej w Polsce.

Inauguracyjna Akademia odbędzie się 03.04.2016 w naszym mieście nastąpi podczas treningu pokazowego ,który osobiście poprowadzi Artur Siódmiak oraz wolontariusze z naszego Pabiksu i samej Fundacji. Podczas otwarcia obecne będą ogólnopolskie media takie jak:  telewizja Polsat Sport, Polsat, oraz dziennikarze sportowych faktów i Wirtualnej Polski, którzy czynnie wspomagają promocje Akademii.

Planując przystąpienie do projektu Akademii braliśmy również pod uwagę aspekt promujący zarówno nasze miasto jak i powiat i nie ukrywamy że liczymy w związku z tym na pomoc ze strony Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego.

Zajęcia ogólnorozwojowe z przygotowaniem do piłki ręcznej prowadzone będą w grupach koedukacyjnych podzielonych na grupy nie większe niż 20 dzieci i są prowadzone przez przeszkolonych przez fundację licencjonowanych instruktorów piłki ręcznej. Treningi każdej grupy trwają 60 min 2x w tygodniu.  Obecnie nie mamy jeszcze potwierdzenia, który obiekt zostanie nam udostępniony. Wymogiem Akademii jest aby na hali znajdowały się bramki oraz określone pole bramkowe. Takie możliwości widzimy na Hali Powiatowej, Sali Gimnastycznej Gimnazjum nr2 przy ulicy Orlej, Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr3, oraz Gimnazjum nr 3.  Niestety każda z hal oprócz Hali Powiatowej nie ma pełnego wymiaru, dlatego trwają też rozmowy z Gminą Ksawerów o udostępnienie Hali położonej przy szkole podstawowej oraz gimnazjum.  Jeżeli chodzi o sale gimnastyczne to będziemy musieli je przygotować rysując linię sześciu metrów i ustawić bramki

Akademia Małych Mistrzów udostępnia sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć, między innymi: piłki, koszulki, pachołki, materace itd., opłaca trenerów, przygotowuje program treningowy, organizuje 3 x w roku treningi pokazowe na których pojawiają się różni światowej klasy sportowcy, których celem jest również sprawdzenie poziomu rozwoju danej grupy.   Zadaniem Pabiksu jest przygotowaniem kadry trenerskiej, przygotowanie hal sportowych, znalezienie funduszy, przygotowanie wolontariuszy.

 

Sponsorzy