.
.

24.08.2015
Zarząd SPR PABIKS w Pabianicach informuje, iż zwołuje na dzień 08.09.2015 Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia.
Porządek obrad: uchwalenie zmian paragrafu 24 Statutu Stowarzyszenia.
I termin zebrania - godz. 18.15
II termin zebrania - godzina 18.45
Miejsce zebrania: Pabianice, ul. Grota Roweckiego 3

Sponsorzy