.
.
Zarząd Stowarzyszenia Piłki Ręcznej PABIKS informuje, że zwołuje na dzień 23 maja 2016r. Nadzwyczajne Walne Zebranie. Porządek obrad: przyjęcie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015. Miejsce zebrania: Sala Konferencyjna MOSiR Pabianice, ul. Grota Roweckego 3.
I termin zebrania: godzina 18.45
II termin zebrania : godzina 19:00

Sponsorzy